MechWarrior Online: Mauler

Lauren bamlett mauler 01
Lauren bamlett mauler 02
Lauren bamlett mauler 03
Lauren bamlett
Lauren bamlett mauler texture 01
Lauren bamlett mauler texture 02

Texture work for the Resistance II release of the Mauler.